Links

  Terug

Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging

Banner van Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging
De N.K.V. behartigt de belangen van alle in de K.L.N. Standaard opgenomen kleine knagers zoals de kleurmuis, tamme rat, Syrische hamster, Campbelli dwerghamster, Russische dwerghamster, Chinese dwerghamster, Mongoolse gerbil, Egyptische gerbil, dikstaart gerbil en van hun fokkers en eigenaren.   De N.K.V. telt een paar honderd leden en brengt elk jaar een jaarboek uit. Tussentijdse informatie wordt doorgegeven via deze website, per email en via Kleindiermagazine. Verder is zij regelmatig met een presentatie aanwezig op diverse dierenmanifestaties en organiseert zij jaarlijks een aantal keuringen waar N.K.V.-leden hun dieren kunnen laten beoordelen door een erkende keurmeester.    Binnen de N.K.V. is een kleine kern professionals actief, die doelbewust fokken om een bepaalde knaagdierensoort in stand te houden, te verbeteren en/of om een nieuwe variëteit te fokken, maar de club herbergt ook een groot aantal enthousiaste liefhebbers, die één of enkele kleine knagers als huisdier in hun bezit hebben.   

Info kleurmuizen van N.K.V.

Dit is de website van de Nederlandse Knaagdierenfokkers Vereniging. De speciaalclub om lid van te worden als je met kleurmuizen fokt. Hier vind je heel veel informatie over de kleurmuis.

American Fancy Rat & Mouse Association

De website van de vereniging American Fancy Rat and Mouse Association.