Naar volgende pagina

Welkom bij Kleurmuis.nl, een site over muizen

Welkom op de website www.Kleurmuis.nl. Zoals de domeinnaam al aangeeft is dit een website over muizen en in het bijzonder over tamme kleurmuizen. In Nederland worden de tamme gefokte muizen kleurmuizen genoemd. Ze zijn namelijk in verschillende kleuren te fokken en te verkrijgen. Maar dat is niet waar de naam vandaan komt. De naam komt vandaan uit de hobbysport, namelijk het fokken van gekleurde muizen voor de tentoonstellingen. Het gaat om de normale soort huismuis (Mus musculus). Ja, de muizen die hier ook in het wild voorkomen. Maar dan generaties lang gefokt op karakter, bouw en type en natuurlijk de kleur.

Kleurmuis
Kleurmuis
Kleurmuis
Huismuizen leven in de buurt waar mensen voorkomen. Het zijn namelijk alleseters en leven voornamelijk van de voedselresten die mensen rond laten slingeren. Toen de mensen gebieden gingen verkennen en handelsroutes gingen opzetten, ging de muis met de mens op wereldreis mee. En het duurde dan ook niet lang of de muis was wereldwijd verspreid. Dit dankzij dat ze in staat zijn om zich aan de leefomgeving aan te passen.

Als we over muizen hebben, dan hebben wij het eigenlijk over de familiegroep muizen en die bestaat uit meer dan 370 soorten en 1.500 ondersoorten muisachtigen. Eén van deze soorten is de huismuis, waarvan de kleurmuis afstamt. De huismuis komt van oorsprong voor op de steppen van Centraal-Azië en Rusland. Op basis van genetisch materiaal worden binnen de huismuis vijf verschillende groepen geclasifiseerd:

Kleurmuis
Kleurmuis
Kleurmuis
Daarnaast zijn er nog Japanse huismuizen. Deze zijn vermoedelijk kruisingen tussen de noordelijke en de Aziatische vorm. Vaak worden deze vijf groepen als aparte soorten gezien. Daarnaast zijn er andere Europese soorten die ook wel eens huismuis worden genoemd, zoals de Macedonische huismuis (M. macedonicus), de steppemuis (M. spicilegus) en de Algerijnse muis (M. spretus). Dit zijn exemplaren die minder verwant zijn aan de huismuis en het is niet correct om deze huismuizen te noemen. Er zijn andere soorten die meer verwant zijn, bijvoorbeeld de Mus fragilicauda uit Thailand.

Er wordt wel eens geschreven dat kleurmuizen eigenlijk geen huismuizen meer zijn. Dit doordat ze vele jaren in gevangenschap gefokt zijn en daardoor ook veranderd zijn. Dat is niet correct. Er zijn hobbyfokkers die hun lijnen sterker maken door met de wilde huismuis in te kruisen. Genetisch gaat het om dezelfde soort en kruisen levert geen problemen op. Behalve dat de jongen, het nageslacht, erg wild zijn. Maar door aantal generaties terug te kruisen op de tamme lijn, worden ze weer net zo tam. De reden waarom ze dit doen is om genetisch diversiteit te behouden. Door binnen een groep van kleurmuizen te fokken en op eigenschappen als kleur, bouw en type te selecteren, zorg je namelijk voor minder diversiteit in het DNA.

Muizen zijn heel nieuwsgierig en ook brutaal. Dat maakt het zo leuk om kleurmuizen te houden. Ze zijn altijd actief bezig en kunnen door een kier van vijf millimeter wurmen. Dat is de reden dat de tralies niet meer dan vijf millimeter uit elkaar mogen staan. Het is leuk om de kooi compleet in te richten met verschillende trapjes, touwen en schuilplaatsen. Zorg er wel voor dat alles goed vast staat en dat door enthousiasme niet iets valt. Zorg er ook voor iets waar ze aan kunnen knagen. De snijtanden van de muis groeien 0,3 millimeter per dag en zullen nooit stoppen met groeien. Muizen kunnen heel goed horen en horen zelfs ultrasone geluiden tot maar liefst 90 kHz. Ze communiceren onderling ook met deze ultrasone geluiden.